Podrum Vineda korisnik COVID 19 Zajama za obrtna sredstva

Objavljeno:
1/9/2021


Podrum Vineda korisnik COVID 19 Zajama za obrtna sredstva

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija".